Kálváriások könyvtári blogja

CÍMÜNK: -- Kálváriaparti Általános Iskola és Sportiskola könyvtára, 3200 Gyöngyös, Kócsag út 40. -- E-MAIL: konyvtar[kukac]kalvaria[pont]sulinet[pont]hu -- RÉGI BLOGUNK (2007.07. - 2012.04.): http://kalvariakt.klog.hu


 34308074192_e940c3a873_z.jpg

A Szitakötő ökológiai és művészeti folyóirat 6 éve van jelen az iskolánkban. Szakköri keretek között 4 éve dolgozunk vele. Az idei tanévben is sok tanulót vonzott ez a lehetőség, ezért két csoportban, két időpontban, de azonos tematikával dolgoztunk. Túlnyomó többségben 2-4. évfolyamos tanulók alkotják a tagságot, de vannak felső tagozatosok is mindkét csoportban. Összesen 40-45 fős létszámmal működünk az idén.

A Szitakötő számai mindig egy-egy olyan témát járnak körül művészeti és tudományos megközelítésben, amelyek mindenkit érintenek, s a legkisebbeknek is vannak tapasztalataik, de legalábbis elképzeléseik róluk. Témája volt a lapnak az elmúlt években például: - a robotok világa, - a fény, - a színek, - a hangok, - a rosszaság-jutalmazás-büntetés, - a közös-ség fogalma, - a gyerekjogok, - a szerencse-hiedelmek-babonák fogalomköre, - a vendég-ség kultúrája, - a sárkányok, - a testvérek.

A kicsiknél inkább a mesék és versek segítenek megközelíteni az adott témát, s kevesebbet lehet meríteni a tudományos cikkekből, a nagyobbakkal már az ismeretközlő cikkek tartalmát is részletesen fel lehet dolgozni, de tőlük sem idegenek a lap sajátos stílusú, modern, játékos hangvételű meséi és versei. Minden korosztályra nagy hatással van a lap színes, gazdagon illusztrált, művészi színvonalú megjelenése. Mindezek a sajátosságok különösen alkalmassá teszik a Szitakötőt a komplex, élményszerű feldolgozásra.

Rendszeresen alkalmazott módszereink: egy-egy írás elolvasása utáni beszélgetés, személyes élmények, vélemények kibontása, 4-5 fős csoportokban tevékenykedés, az olvasmányok továbbgondolása, egy-egy szituáció eljátszása, párbeszédek rögtönzése, szereplők megjelenítése rajzban, bábban, bábjátékban. Az idén új előadásmódot próbáltunk ki a papírszínház bevezetésével. A "Testőr" című testvér-történetet dolgoztunk fel első próbálkozásként. Előkészítésképpen megismerkedtünk egy grafikus által tervezett, készen vásárolt papírszínházi mesével. (Tasi Katalin - Maros Krisztina: „A vízcsepp”) Aztán a mi történetünket jelenetekre bontva megrajzoltunk, a lényegkiemelésre és az érzelmek ábrázolására koncentrálva. Végül gyakoroltuk a mese közös felolvasását és a színházi élmény minél teljesebbé tételét. Mindenki részt vett az előadásban, egyszer mint alkotó-közreműködő, máskor mint értő közönség. A szülőket és pedagógusokat is meghívtuk.  

A szakkörre jellemző, hogy sokat kreatívkodunk, kézműveskedünk. Alkotásaink láthatók a Szitakötő szakköri falon a zsibongóban. A változatosság fontos alapelvünk, hiszen szakkört délután 4 és 5 óra között tartjuk, mondhatjuk, hogy a munkanap végén, „túlórában”. Tehát mindent el kell követni, hogy a lap kínálta sokszínű tematikán és írásokon túl, a tevékenységi formák is nagyon változatosak és játékosak legyenek.

Nagyon figyelünk a gyerekek egyéniségére, pozitív tulajdonságaira és képességeire. Úgy alakítjuk a szakköri foglalkozásokat, hogy mindenkinek alkalma legyen megmutatni, amiben ügyes, de fejlődjön az a képessége is, amiben kevésbé jó. Fontosnak tartjuk a jó közösség kialakítását, ahol figyelmesek, elfogadóak, segítőkészek egymással a gyerekek. Szintén nagy hangsúlyt helyezünk az önállóságuk, szervezési képességeik fejlesztésére. Mivel többnyire kisebb csoportokban kell egy-egy feladatot megoldani, ez magával hozza az együttműködési képesség, az alkalmazkodás, munkamegosztás fejlődését. Nagyon jó látni, hogy a változó összetételű csoportok legtöbbször eredményesen, időre megbirkóznak olyan összetett feladatokkal, mint egy mese bábszínházi előadása.

Mi szakkörvezetők 67 másik iskola pedagógusaival együtt tagjai vagyunk a Szitakötő lap online módszertani műhelyének, ahol jó ötleteket, módszereket tanulhatunk egymástól. A folyóirat weboldalára ugyanis mindenki rendszeresen feltölti óraleírásait, rejtvényeit, feladatlapjait, szemléltető anyagait, így átvehetjük azokat egymástól vagy továbbgondolhatjuk, átalakíthatjuk.  

  1. május 12. Hevesi Mária, Salga Anna szakkörvezetők

    A papírszínházi előadáson készült fotók.

Címkék: Szitakötő

Szólj hozzá!

Fecske Csaba Béka-meséjének bábos feldolgozása a Szitakötő klubban...

... és a harmadikos Szitakötők:

Szitakötő klub béka-bábokkal.JPG

Címkék: Szitakötő

Szólj hozzá!

Szitakoto 2013-3 -borito.jpg... ami nálunk a könyvtárban is olvasható lesz hamarosan, amint sikerült onnan kiosztani, elpakolni, visszaküldeni a tengernyi tankönyvet. (Talán egyszer én is visszaváltozhatok tankönyvesből könyvtárossá, remélem minél előbb.)

Addig is "közhírré tétetik" itt a blogon, hogy sokak kedvenc folyóiratának 2013/őszi számában rengeteg érdekesség és szépség található - írásban és képben.
   Központi témája az önszorgalom, az önként, szívesen vállalt feladat, amivel segíthetünk másoknak. Ide kapcsolódnak az önműködő robotokról és az önfeláldozó állatokról szóló cikkek is.
   Ezen kívül olvashatunk még a szabadon felhasználható szoftverekről, a béketeremtő Mahatma Gandhiról, Shakespeare színházáról, a véleménynyilvánítás szabadságáról, az okostelefonról és további elmenyitogató, elgondolkodtató érdekességekről. Mindezt színesen, érthetően, szemléletesen, a laptól megszokott magas szellemi és esztétikai színvonalon.
Válogathatunk kedvünkre a beküldendő pályázati feladatok között, melyekkel értékes könyv- és egyéb jutalmakat nyerhetünk:

- alkothatunk füvészkertet az ehető növényekből;
- folytathatjuk "A nagypapa meséi"-nek egyikét;
- gyűjthetünk véleményeket egy minket érintő hírrel kapcsolatban;
- feltalálhatunk egy saját robotot;
- megtervezhetjük, elkészíthetjük saját éléskamránkat.

A pályázatok beküldési határideje: 2013. november 15. 

Jó olvasgatást, gondolkodást, véleményformálást, alkotást, pályázást kívánok! Már alig várom, hogy én is veletek együtt résztvehessek mindezekben (önként és örömmel): Marika néni

Címkék: Szitakötő

Szólj hozzá!

Április 24-én Horgas Judit, a Szitakötő folyóirat szerkesztője volt a vendégünk.

Először a 4.-5. osztályosoknak tartott foglalkozást a folyóirat tavaszi számából. Elsőként elkészítették, majd érdekes kísérletet végeztek a végtelen Möbius-szalaggal. Kipróbálták, mi történik, ha hosszában félbevágják, majd még egyszer megismétlik ugyanezt a műveletet. Igen meglepő volt az eredmény.
Majd logikai feladvány következett: hogyan lehet 6 fogpiszkálóból kevéske gyurma segítségével 4 háromszöget létrehozni. Rövidebb-hosszabb fejtörés, tanakodás után mindegyik asztaltársaságnak sikerült megoldani a feladatot.
Végül a négy évszakot és a hozzájuk kapcsolódó, állatokkal, növényekkel, időjárással és ünnepekkel kapcsolatos fogalmakat kellett táblázatba rendezni. Akiknek sikerült, golyóstoll volt a jutalmuk. Többször is lehetett próbálkozni, ezért hosszú sorokban várakoztak a gyerekek az ellenőrzésre. Mindenki nagy türelemmel és kitartóan próbált eljutni a hibátlan megoldásig. 

Nemcsak a játékos feladatokat, hanem a közöttük zajló beszélgetéseket is élvezték a résztvevők, aktívan figyeltek, gondolkodtak, elmondták a véleményüket, és meghallgatták a másikét. Nagyon jó hangulatú, érdekes órát töltöttek el a Szitakötővel és Horgas Judittal.

Délután folytatódott a program. A pedagógusoknak tartott gondolatébresztő előadást Judit. Ízelítőt kaptunk a folyóirat tartalmából, szellemiségéből. És ötlettárat a folyóirat felhasználási lehetőségeiből a tanórán. Az éppen aktuális tavaszi számot és annak központi témáját, a változást jártuk körül.
- Megvitattuk: szeretjük-e a változást?
- Példákat kerestünk arra, hogyan változtak száz év alatt a férfi és női lét jellemző fogalmai, tárgyai, tevékenységei.
- Megbeszéltük, mit őrzött meg mégis nemi szerepünk, viselkedésünk a múltból. Ennek kapcsán belegondoltunk a gyorsuló társadalmi és technikai változásokba, melyek megnehezítik annak eldöntését, mit tanítson az iskola.
- Kísérletet folytattunk: tudunk-e háromig számolni? És tudunk-e akkor is, ha páronként, egymásnak adjuk a szót, s nehezítésként egy-egy szám kimondását valamilyen jellel helyettesítjük? Ez már nem volt egyformán könnyű mindenkinek.
- Újabb kísérlet: tudunk-e csoportokba rendeződni egy-egy leírt szóval a kezünkben, annak helyét keresve a többieké között.
- Tudunk-e csoportmunkában a fejlődés útját kifejező szóláncokat alkotni?
Az utolsó játékként az volt a feladat egyenként mindenkinek, hogy egy-egy betű megváltoztatásával jussunk el az autótól a buszig. A győztesnek könyv volt a jutalma, melyet Petrovicsné Erika vihetett haza.

A képek tanúsága szerint mindenki jól érezte magát, önfeledten játszottunk, mint a gyerekek, és közben el is gondolkodtunk néhány kérdésen.

Köszönjük Horgas Juditnak és a Szitakötőnek ezt a tartalmas napot! Köszönjük, hogy immár 2 éve ismerhetjük, használhatjuk a Szitakötő folyóiratot. A napokban tudtuk meg, hogy a folyóirat alapítványa elfogadta a következő tanéve vonatkozó pályázatunkat, azaz "szitakötőzhetünk" jövőre is.

Címkék: Szitakötő

Szólj hozzá!

KépSzeretettel meghívjuk és várjuk a gyöngyösi Kálváriaparti Általános Iskola könyvtárába pedagógus, könyvtáros kollégáinkat, akik a Szitakötő folyóirat oktatási programjából kapnak ízelítőt Horgas Judittól, a folyóirat szerkesztőjétől. Az előadás 2013. április 24-én 14 órakor kezdődik.

Előtte 12 órától gyerekeknek tart bemutató foglakozást vendégünk, melyen a 4.b és az 5.b osztály tanulói vesznek részt.   

A Szitakötő folyóirat pedagógiai programjában 2. éve vesz részt iskolánk. Az idei tanévben rajtam kívül még két kollégám dolgozik a folyóiratból: foglakozásokat  tartunk a negyedévente megjelenő számok írásaiból. A 4.b napközis csoportjában Simonné Schirm Szilvia, az 5.b osztályban Csikós Lászlóné veteti kézbe a gyerekekkel az "okos és szép" kiadványt. Én alkalomszerűen több osztályban és csoportban (4-5-7. évfolyamon, és az alsó tagozatos könyvtárklubosoknak) tartottam 1-1 tanórát v. foglalkozást a folyóirat felhasználásával. A színes, érdekes írások sokféle játékra, kreativitásra, feladatmegoldásra adnak alkalmat és lehetőséget. Az ismeretközlő írások informatívak és gyönyörűen illusztráltak, a kortárs írók tollából származó szépirodalmi írások tartalmi és formai szempontból is újszerűek, modernek, rendhagyóak. Minden szám tartalmaz képzőművészeti mellékletet. Felhasználhatjuk az órákhoz a programban résztvevő többi iskolából származó segédanyagokat, ötleteket is, melyek megtalálhatók a Szitakötő weboldalán (szitakoto.com) a folyóirat számok teljes tartalmával együtt.

Az eddigi "szitakötős" tevékenységünkről a blog régebbi bejegyzéseiben is olvashattatok, fotókkal illusztrálva az alábbi linkeken:

Barátságos kísértetjárás...
Ajándék
Repül a, repül a...
Hogy mit láttam? Elmondhatom...
Szitakötő péntek
Szitakö(l)tők lettünk...
Szitakötő a könyvtárban

Címkék: meghívó Szitakötő

Szólj hozzá!

szemek1.jpgAz idén is folytatódik a "Szitakötőzés", vagyis a folyóirat negyedévente megjelenő számainak érdekes cikkeit, meséit, verseit felhasználó foglalkozássorozat. Ősztől már nem csak Hevesi Mária könyvtáros, hanem Csikós Lászlóné magyar szakos tanár és Simonné Schirm Szilvia napközis nevelő is bekapcsolódtak a munkába. 

Így az elmúlt hetekben a Szitakötő őszi számának tartalmával ismerkedhettek a 2-4. évfolyamos könyvtárklub tagok, a 4.b napközis csoportja és az 5.b osztály tagjai.

A 4.b tagjait az éjszakai állatok világa érdekelte a legjobban, erről olvastak tudományos cikket a folyóiratban, képeket nézegetve, érdekes kérdésekre válaszolva. Éjszakai állatokat hajtogattak és rajzoltak, találós kérdéseket oldottak meg.Gyönyörű rajzokat készítettek az álommal kapcsolatos vershez

A könyvtárklubosok a félénk kísértetlány, Evéke meséjét olvasták el, s ennek kapcsán szót ejtettek éjszakai és egyéb félelmeikről. Ezután az éjszakai tájékozódást próbálgatták. Tapogatózva, zajok, majd illat után haladva kellett eljutniuk a célba. A játék harmadik részében a félbevágott citrommal szó szerint orránál fogva vezették a bekötött szemű játékost. A foglakozás végén megállapították, hogy ha a szemünket nem használhatjuk, akkor - mi emberek - a legkönnyebben a fülünkkel tudunk tájékozódni. 

Az 5.b-sek Kittenberger Kálmánról olvastak a Szitakötőben. A "Madár úr" című cikket kisebb csoportokban dolgozták fel. Az internetről is gyűjtöttek érdekességeket, képeket a témához, majd keresztrejtvényt fejtve ellenőrizték tudásukat. Ők az Uhu éneke című verset olvasva kaptak kedvet a rajzoláshoz.

Az elkészült illusztrációkat a versekkel együtt megtalálod a fenti linkekre kattintva a Költögető blogon. A Szitakötő említett cikkeinek első bekezdéseit is elolvashatod a beszámoló megfelelő linkjein.
Ha többet is szeretnél olvasni, kölcsönözd ki a Szitakötőt a könyvtárból!

Címkék: könyvtári óra könyvtárklub Szitakötő

Szólj hozzá!

Talán gyereknapi, talán pünkösdi meglepetésnek szánta Miklya Zsolt költő azt a két gyönyörű verset, melyet ma találtam a Költögető postafiókjában!? Az ilyen esetek nem mindennaposak - nemhogy igazi költők, de a költögető gyerekek sem küldenek párosával naponta verseket a blogra, hát el kell mesélnem az előzményeket.

Két hete másodikosainkkal informatika órán illusztrációkat készítettünk Paintben. A téma a Szitakötő legutóbbi számából Miklya Zsolt: Végtelen sál című verse volt. A rajzokat közzétettem itt a Költögetőn. Horgas Judit, a Szitakötő szerkesztője elküldte a költőnek is azokat, mert szerinte igen jól sikerültek. Hamarosan Miklya Zsolt kedves hozzászólásokban dicsérte meg az alkotásokat. Előbb mi belebújtunk az ő végtelen sáljába - aztán ő bújt bele a gyerekrajzok végtelen világába. Így született Szabó Norbi rajzához a "Há per vé" és  Fehér Lauráéhoz a "Nagy csíkos felleg".

S ha már a végtelennél tartunk - az én örömöm is végtelen. A legszebb álmom válik valóra, amikor a Költögetőn alkotásaikban találkoznak: a költő és a gyermek.

Köszönjük Miklya Zsoltnak, hogy művészetével és figyelmével megajándékozott bennünket, és köszönjük a közvetítést Horgas Juditnak.

Miklya Zsoltról sokat megtudhatunk honlapjáról: www.miklyazsolt.eoldal.hu
Életéről olvashatunk többek között a Szivárványújságban: Ismered?... címmel

Címkék: költögető Szitakötő

Szólj hozzá!

IMG_3044.jpg...papírsárkány! Jót játszottunk vele a vasárnapi vásárnapon (a "19. századi piac" rendezvényen), a gyöngyösi Fő téren. Együtt készítettük a Szitakötő leírása alapján, és aztán rögtön röptettük is! :-) Jutott mindenkinek, aki kedvet kapott hozzá.

Címkék: kézműveskedés Szitakötő

Szólj hozzá!

Már tapasztaltátok, hogy az idei tanévben sokszor szóba jött a Kálváriaparti könyvtár blogján és a Költögető blogon a Szitakötő folyóirat, melynek negyedévente megjelenő számait ebben a tanévben ingyenesen kapta meg iskolánk 20-20 példányban. A lap "szép és okos", gyönyörű versek, mesék, grafikák, képzőművészeti alkotások és érdekes témákkal foglalkozó ismeretközlő írások olvashatók benne. A nyári száma éppen a napokban érkezett meg hozzánk. A könyvtárban és a neten is olvasható, a folyóirat honlapján.

Az első oldalakon 9 írás (8 vers és 1 próza) található a nyárról, melyeket Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz című verse ihletett. Mind a kilenc (mint ahogy Nemes Nagy Ágnesé is) szavakkal rajzolja meg a nyár csodáit:
a délibábot (Németh Bálint verse), a pipacsvirágos árokpartot (Búth Emília), a nyári fákat (Horgas Béla), a napsütötte kertet (Jólesz György), a Balaton-parti hajnalt (Polgár Teréz Eszter), a nyár "főszereplőit" (Csengery Krisztóf), és egy belső, elképzelt repülést a nyári táj fölött (Miklya Zsolt), leskelődést a kerítésen át (Kapitány Máté), és az abszurd-humoros "Vakablak"-ot (Lackfi János). Mindegyik arra csábít, hogy a szavakat visszafordítsuk képpé, megrajzolt nyári rajzzá.

Annyira szeretném rajzokon viszontlátni ezeket a szépségeket, hogy még némi szponzorációt is vállalok:
Aki lerajzolja valamelyiket és eljuttatja hozzám, CSOKIDÍJra számíthat. (Ez persze csak a kálváriaparti iskolások esetében átadható, postázást nem vállalok.) A másodikosok, ha Paintben rajzolnak, 5-öst is kapnak! (Szintén csak a kálváriások - én csak nekik tudom felajánlani, de hátha más informatika tanár is szereti a rajzokat...)

A csoki további feltételei: 1. A rajznak valóban a kiválasztott vers alapján kell készülnie, felismerhetően. Írd is rá a mű címét! 2. Látszódjon rajta, hogy használtad a fantáziádat. (A rajztudásod nem baj, ha nem tökéletes.) 3. Ha a kerítéses leskelődést választod, nem csak a leskelődőket ábrázolhatod, hanem azt is, ami szerinted a kerítésen túl van.

A legjobban sikerült alkotások természetesen a Költögetőn is láthatók lesznek.

Már nagyon várom a nyarat - és a nyári rajzokat!

Címkék: rajzpályázat Szitakötő

Szólj hozzá!

IMG_2651.jpgPéntek délutánonként, amikor nem sürgős a tanulás, a Szitakötő folyóiratból olvasunk, játszunk, rajzolunk, néha verset írunk. Gyere el te is!

Az eddigi foglalkozások témái voltak:

2012.02.10.   "Titokvirág készítése", Valentin napi versírás. A legjobban sikerült írások a Költögetőn, itt.
2012.03.02.   "Tudod, honnan fúj a szél? - a Szitakötő folyóirat tavaszi száma: írások a szélről.
2012.03.09.   "Szél szárnyán" - papírsárkány készítése. Szélkoncert.
2012.03.23.   Papírsárkány díszítése, kipróbálása.
2012.03.30.   Versek a szélről, versírás a szellő és a vihar szavakkal. A legjobban sikerült írások a Költögetőn, itt.
2012.04.13.   Játék nyelvtörőkkel. "Tavaszvita" - versek és rajzok a tavaszról.
2012.04.20.   Puzzle és memóriajáték a Szitakötő folyóirat képmellékleteivel.
2012.04.27.   Kommunikációs páros gyakorlatok - legóval. "Egyik kutya, másik eb."

A következő hetekben tervezett foglalkozások témái:

2012.05.11.   Keresztrejtvény fejtés.
2012.05.18.   "Holdonfutó Jankó" - mesés kalandozás a Hold körül.
2012.05.25.   Holdmedál készítés.

Eddig minden alkalommal nagyon jól éreztük magunkat.
Szeretettel várlak téged is!

Fotók az eddigi összejövetelekről:

Címkék: rendezvények Szitakötő péntek Szitakötő

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása